HELSE

Neva Masquerade og Sibirkatten er sunne og friske raser, på grunn av stort avlsbase og lite innavl, men alikevel kan de være utsatt for HCM, Hypertrofisk kardiomyopati. Oppdrettere avler bevist for å redusere forekomsten av sykdommen, ved å teste avlskattene gjevnlig hos Pawpeds godkjent veterinær for HCM scanning og avler fra katter med lite eller ingen forekomst av sykdommen i slektshistorien.

HCM er en hjerte sykdom, som er et vanlig årsak til hjertesvikt og plutselig død hos katter. Årsaken til sykdommen er ikke kjent, men noen raser er mer utsatt enn andre, som indikere at sykdommen er genetisk, og den kan nedarves. HCM er karakterisert ved en unormal fortykkelse av hjertemuskelen hovedsaklig øverst I venstre side av hjertet, og kan blir sett på ultralyd, hos spesielt utdannet veterinærer. HCM er ikke en medfødt defekt, men en progressiv sykdom som utvikler seg langsomt over tid. Noen Katter viser ingen tegn på sykdom, spesielt I begynnelsen, men noen ganger kan det vises tegn på hjertesvikt, som for eksempel slapphet, redusert aktivitetsnivå og pustevansker, andre tegn er plutselig svakhet og kollapse episoder. Dessverre kan ikke HCM kureres, men Katter som har HCM kan behandles medisinelt.