Om Sibir- og NevaRingen

Sibir- og Nevaringen ble stiftet sommeren 2016, av de fire første Neva Masquerade-oppdretterne i Norge, den gangen som NevaRingen. I 2019 endret raseringen navn til Sibir- og NevaRingen. Raseringen er et samlepunkt for flere som er interesserte i Sibirkatt og Neva Masquerade. 
Våre mål er å fremme rasens helse og spre kunnskap om rasen generelt. Vi ønsker å få til et tettere samarbeid mellom søskenrasene. Raseringen startet egen testhjem-ordning for allergikere som inkluderer både Sibirkatter og Neva Masquerade. 
Kontakt:
sibirognevaringen@gmail.com