Om Sibir- og NevaRingen

FB_IMG_1601402272698.jpg
Sibir- og Nevaringen ble stiftet sommeren 2016, av de fire første Neva Masquerade-oppdretterne i Norge, den gangen som NevaRingen. I 2019 endret raseringen navn til Sibir- og NevaRingen. Raseringen er et samlepunkt for flere som er interesserte i Sibirkatt og Neva Masquerade. 
Våre mål er å fremme rasens helse og spre kunnskap om rasen generelt. Vi ønsker å få til et tettere samarbeid mellom søskenrasene. Raseringen startet egen testhjem-ordning for allergikere som inkluderer både Sibirkatter og Neva Masquerade. 
Kontakt:
sibirognevaringen@gmail.com


Styret

Leder: Mia Marlene Vårli ( 2022- 2024 )

Nestleder: Ann Iren Bergdal ( 2022- 2023 )

Kasserer: Tove Irene Hansen ( 2022- 2024

Styremedlemer: Anja Groth-Hansen ( 2021- 2023 )

                          Gro Aksland ( 2022- 2024 )
                         
                          Lena Kristiansen ( 2022- 2023 )

                         

 

NO*Sjarmkatten Cassiopeia (SIB g 03 24)